Wilno, sierpień 2015

Wilno, sierpień 2015 (pielgrzymka)