Parafialny Zespół Caritas rozpoczął działalność

W niedzielę 12 lutego po Mszy Świętej, w której wzięły udział osoby chore i cierpiące, odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie w salce parafialnej. Spotkanie zorganizowała grupa związana z powstałym niedawno Parafialnym Zespołem Caritas.

Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości, i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Parafialny Zespół Caritas pracuje w oparciu o Statut PZC koordynując działalność charytatywną na terenie parafii.

W ramach działalności Parafialny Zespół Caritas:

1. Organizuje pomoc socjalną dla osób ubogich, samotnych, chorych

2. Prowadzi Niedzielną Kawiarenkę

3. Prowadzi Poradnię Psychologiczną

4. Prowadzi Klub Seniora

5. Uczestniczy w dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapraszamy do wspomagania działalności charytatywnej w naszej parafii. Szczegóły na temat Parafialnego Zespołu Caritas znajdziemy tutaj.