Zamojszczyzna i Lwów, kwiecień 2017

Zamojszczyzna i Lwów, kwiecień 2017