Rekolekcje Wielkopostne 2018

Czas Rekolekcji Wielkopostnych w tym roku przypadł na początek okresu przygotowania do świąt wielkanocnych. Podstawowym argumentem dla takiego wyboru była zbliżająca się uroczystość peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

W dniach 15-17 lutego 2018 roku w naszej parafii gościł ks. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW w Warszawie. Czcigodny kapłan wygłosił Słowo Boże rekolekcyjne. W swoich homiliach zachęcał do dobrych wyborów w życiu, opartych na prawie Dekalogu, przykazaniach kościelnych, uczynkach miłosiernych. Nawiązywał do swojej pracy na uczelni, ale także sięgał do przykładów ze swojego dłuższego pobytu we Włoszech.

Ks. Rektor jako rekolekcjonista dał się poznać jako dobry kaznodzieja. Słuchacze byli nieomal zatopieni w pięknych, bogatych treściowo i językowo wyrażeniach płynących z ust Ojca Rekolekcjonisty. Szczególne słowa uznania należą się ks. Stanisławowi za wzorowy kontakt z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną. Uczniowie na każdym etapie wiekowym byli wyjątkowo grzeczni i zasłuchani.

Dziękujemy Jego Magnificencji ks. Rektorowi Stanisławowi Dziekońskiemu za obecność i poprowadzenie rekolekcji wielkopostnych oraz przygotowanie do peregrynacji obrazu Matki Bożej.

Pragniemy poinformować, że pomimo zakończonych rekolekcji wielkopostnych, to przed Wielkanocą będzie jeszcze okazja do spowiedzi świętej w wyznaczonych dniach. Ogłosimy to w stosownym czasie.

Zdjęcia