Kolęda 2020

Zakończył się czas odwiedzin parafian według ustalonego harmonogramu. Bardzo dziękujemy za życzliwość i gościnność!

Jeżeli rodzina była nieobecna lub nie mogła spotkać się w wyznaczonym czasie, to jest możliwość umówienia się na spotkanie z księdzem w innym, dogodnym terminie.

Szczęść Boże!