Duszpasterze

Proboszcz: Ks. Dziekan dr Krzysztof Czyżyk
data urodzenia 26.02.1953
data święcenia 27.05.1979
w parafii od 29.06.2006

Wikariusz: Ks. Zbigniew Skowyra
w parafii od 27.08.2014

Wikariusz: Ks. Piotr Protaś
w parafii od 25.08.2019