Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła działa od lutego 2017 roku.

Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości, i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Parafialny Zespół Caritas pracuje w oparciu o Statut PZC koordynując działalność charytatywną na terenie parafii.

W ramach działalności Parafialny Zespół Caritas:

1. Organizuje pomoc socjalną dla osób ubogich, samotnych, chorych.
Organizujemy pomoc materialną dla osób potrzebujących.
2. Prowadzi Niedzielną Kawiarenkę
Po każdej niedzielnej Mszy Świętej będzie funkcjonowała „Niedzielna Kawiarenka”, gdzie będzie można napić się kawy, herbaty, zjeść ciastko.
3. Prowadzi Poradnię Psychologiczną
W świetlicy Parafialnego Zespołu Caritas, w każdy czwartek  w godz. 18.30 – 20.30, można uzyskać porady psychologiczne. Dyżur psychologa odbywa się w ramach wolontariatu. Zapisy telefoniczne codziennie w godz. 19.00-20.00 pod numerem telefonu 608 496 994. Zapraszamy osoby, które borykają się z jakimiś problemami, trudnościami; żyją w sytuacjach konfliktu; są po stratach ważnych w ich życiu osób lub wartości; podlegają silnie stresującym sytuacjom; przeżyły zdarzenie tragiczne; jak również osoby, które planują duże zmiany w swoim życiu, stoją przed trudnymi wyborami i chciałyby z kimś podzielić się swoimi emocjami, poradzić się. Dyżur psychologiczny będzie pełniła Agnieszka Gumińska, która jest psychologiem wojskowym. Ma doświadczenie w interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów społecznego funkcjonowania człowieka, w mediacjach rodzinnych, w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo i ruchowo, udzielaniu wsparcia ciężko chorym. Ma również osobiste doświadczenie służby poza granicami państwa w misji stabilizacyjnej, więc może także służyć radą żołnierzom, byłym żołnierzom i ich rodzinom, które borykają się z psychologicznymi kosztami misji wojskowych lub do takiej misji się dopiero przygotowują. Jest mężatką i matką trójki dzieci.
W miarę potrzeb będzie także organizowana pomoc prawna.
4. Prowadzi Klub Seniora
Od marca będzie także funkcjonował Klub Seniora w ramach, którego organizowane będą takie zajęcia jak: aerobik, gry planszowe, koło fotograficzne, robótki ręczne, kącik poetycki i kulinarny.
5. Uczestniczy w dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W Programie są dystrybuowane produkty: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej, szynka wieprzowa i pasztet wieprzowy.
Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. nie więcej niż:
- 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1028 zł dla osoby w rodzinie.