Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła działa od lutego 2017 roku.

Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości, i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Parafialny Zespół Caritas pracuje w oparciu o Statut PZC koordynując działalność charytatywną na terenie parafii.

W ramach działalności Parafialny Zespół Caritas:

1. Organizuje pomoc socjalną dla osób ubogich, samotnych, chorych.
Organizujemy pomoc materialną dla osób potrzebujących.
2. Prowadzi Kawiarenkę
W soboty od godz. 11.00-12.30 funkcjonuje „Kawiarenka”, gdzie można napić się kawy, herbaty, zjeść ciastko.
3. Prowadzi Poradnię Psychologiczną
W świetlicy Parafialnego Zespołu Caritas, w każdy czwartek  w godz. 18.30 – 20.30, można uzyskać porady psychologiczne. Dyżur psychologa odbywa się w ramach wolontariatu. Zapisy telefoniczne codziennie w godz. 19.00-20.00 pod numerem telefonu 608 496 994. Zapraszamy osoby, które borykają się z jakimiś problemami, trudnościami; żyją w sytuacjach konfliktu; są po stratach ważnych w ich życiu osób lub wartości; podlegają silnie stresującym sytuacjom; przeżyły zdarzenie tragiczne; jak również osoby, które planują duże zmiany w swoim życiu, stoją przed trudnymi wyborami i chciałyby z kimś podzielić się swoimi emocjami, poradzić się. Dyżur psychologiczny będzie pełniła Agnieszka Gumińska, która jest psychologiem wojskowym. Ma doświadczenie w interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów społecznego funkcjonowania człowieka, w mediacjach rodzinnych, w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo i ruchowo, udzielaniu wsparcia ciężko chorym. Ma również osobiste doświadczenie służby poza granicami państwa w misji stabilizacyjnej, więc może także służyć radą żołnierzom, byłym żołnierzom i ich rodzinom, które borykają się z psychologicznymi kosztami misji wojskowych lub do takiej misji się dopiero przygotowują. Jest mężatką i matką trójki dzieci.
W miarę potrzeb będzie także organizowana pomoc prawna.
4. Prowadzi Klub Seniora
Od marca będzie także funkcjonował Klub Seniora w ramach, którego organizowane będą takie zajęcia jak: aerobik, gry planszowe, koło fotograficzne, robótki ręczne, kącik poetycki i kulinarny.
5. Uczestniczy w dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
W Programie są dystrybuowane produkty: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej, szynka wieprzowa i pasztet wieprzowy.
Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. nie więcej niż:
- 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1028 zł dla osoby w rodzinie.