Parafialny Zespół Caritas

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Parafialny Zespół Caritas parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła działa od lutego 2017 roku.

Celem PZC jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości, i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Parafialny Zespół Caritas pracuje w oparciu o Statut PZC koordynując działalność charytatywną na terenie parafii.

W ramach działalności Parafialny Zespół Caritas:

1. Organizuje pomoc socjalną dla osób ubogich, samotnych, chorych.

Organizujemy pomoc materialną dla osób potrzebujących.

2. Prowadzi Kawiarenkę

W Kawiarence można za darmo napić się kawy, herbaty, zjeść ciastko, a także porozmawiać z członkami PZC.

3. Prowadzi Klub Seniora

W Klubie Seniora organizowane są takie zajęcia jak: gimnastyka, rękodzieło, gry planszowe, koło fotograficzne. Będą też organizowane okolicznościowe spotkania, wieczorki poetyckie i taneczne oraz różnego rodzaju spotkania edukacyjne.

4. Uczestniczy w dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W Programie są dystrybuowane produkty: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gołąbki, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, kabanosy, miód, buraczki.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. nie więcej niż:

- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1056 zł dla osoby w rodzinie

Nowe kryteria dochodowe od 2021 roku:

– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz

– 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.