PZC dyżury i aktywności

DYŻURY I AKTYWNOŚCI

SA ZAWIESZONE NA CZAS TRWANIA STANU EPIDEMICZNEGO

KAWIARENKA CARITAS

piątek 18.30 – 20.00
Dyżury członków Caritas
w godzinach otwarcia kawiarenki

BIBLIOTEKA CARITAS

piątek 18.30 – 20.00
przynieś swoje książki, wypożycz nasze, poczytaj na miejscu

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA

piątek 18.30 – 20.00