Sakramenty

„Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

SAKRAMENT CHRZTU

  • gdy chrzcimy swoje dziecko

Sakrament Chrztu udzielany jest w każdą niedzielę na Mszy  Św. o godz. 12.30.

Zgłaszamy się w tygodniu przed wybraną datą chrztu do kancelarii parafialnej aby spisać akt chrztu.

Przynosimy:

– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

– dane rodziców chrzestnych: imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania (a nie zameldowania);

– informację o swoim małżeństwie: ślub kościelny (data i miejsce).

W dniu chrztu przychodzimy wraz z rodzicami chrzestnymi do zakrystii 15 minut przed rozpoczęciem Mszy Św. aby złożyć podpisy w księgach.

Rodzice chrzestni przynoszą ze sobą zaświadczenia z parafii zamieszkania (nie zameldowania) że nadają się na rodziców chrzestnych.

  • gdy jesteśmy poproszeni o bycie rodzicem chrzestnym

Wydajemy zaświadczenie tylko tym osobom, które zamieszkują na terenie naszej parafii (meldunek jest nieważny).

Rodzicem chrzestnym może być tylko osoba wierząca, praktykująca, która przyjęła już sakrament bierzmowania.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Uprawnionymi parafiami do udzielania sakramentu małżeństwa są parafie zamieszkania (nie zameldowania) narzeczonego lub narzeczonej

Jeżeli wybierzemy z ważnych przyczyn inną parafię, to i tak zgłaszamy się do jednej z uprawnionych parafii. Tam odbywa się przygotowanie i otrzymujemy licencję, która upoważnia wybraną (inną) parafię do udzielenia ślubu.

1) Do parafii zgłaszamy się po raz pierwszy, gdy mamy wybrany termin (nawet rok wcześniej), aby zarezerwować go w kalendarzu liturgicznym.

2) Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym ślubem udajemy się do parafii chrztu po metryki i do Urzędu Stanu Cywilnego po specjalne zaświadczenie, a następnie oboje z tymi dokumentami przychodzimy do kancelarii parafialnej. Przynosimy również ze sobą zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim. Na spotkaniu spisujemy protokół badania przedślubnego, a ksiądz przygotowuje prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych.

3) Po raz ostatni przychodzimy do kancelarii w tygodniu przed ślubem, aby spisać akt ślubu – dostarczamy informację o świadkach: imiona, nazwiska, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz informację o wygłoszonych zapowiedziach.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA I PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.

Przygotowanie odbywa się w grupach w cyklu dwuletnim. Szczegóły dotyczące zapisów i przygotowania do przyjęcia tych sakramentów będą podawane  w ogłoszeniach parafialnych.