Zasady bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

J.E.Ks.Bp Romuald Kamiński napisał dekret o zasadach zachowania w przestrzeni kościelnej w naszej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Tematy dekretu obejmują takie punkty: 1. Dyspensa 2. Środki ochrony osobistej 3. Udzielanie Komunii Świętej 4. Sakrament pokuty i pojednania 5. Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach 6. Spotkania formacyjne Więcej znajdziemy na stronie diecezji

I Komunia Święta 2020

Uroczystość I Komunii Świętej 27 czerwca 2020 r. (sobota) g. 10.00 klasy 3D, 3E, 3F Pierwsza Spowiedź, TYLKO DZIECI (rodzina przystępuje do spowiedzi wcześniej): 26 czerwca (piątek) godz. 18.40 (po Mszy św. wieczornej) klasy 3D; ok. godz. 19.00 3E; ok. 19.20 3F Przygotowania i próby 24 (środa) i 25 czerwca (czwartek) g. 18.40 3D; 3E; … Więcej…

Komunikat Biskupa dotyczący dyspensy oraz zasad bezpieczeństwa

W związku z nadal panującą epidemią koronawirusa, uwzględniając nowe możliwości uczestniczenia w liturgii i mając na uwadze potrzebę ochrony życia i zdrowia ludzkiego, przedłużam dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, udzieloną 12 marca 2020 roku, do odwołania: osobom chorym lub mającym objawy infekcji wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Bożego Ciała będą opublikowane w przyszłym … Więcej…

Zalecenia sanitarne od 17 maja 2020

Od dnia 17 maja weszły w życie zmiany, według których liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 10m2 powierzchni. W naszym kościele o powierzchni ok 800 m2 może przebywać maksymalnie 80 osób oprócz kapłanów i służby liturgicznej.

Internetowe katechezy przedmałżeńskie w Diecezji Warszawsko-Praskiej

Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, w związku z aktualną sytuacją, organizuje dla narzeczonych drugą serię internetowych katechez przedmałżeńskich, przygotowujących do sakramentu małżeństwa. Ta forma kursu przeznaczona jest tylko dla narzeczonych z terenu naszej diecezji, którzy planują zawarcie Sakramentu Małżeństwa przed 1 września tego roku. Zgłoszenia przyjmuje diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Robert Wielądek (nr tel. 664766062, e-mail: rwil8@wp.pl) do 30 kwietnia 2020 roku. Serdecznie proszę … Więcej…

Twórcze przeżycie Wielkiego Tygodnia

Niedziela Palmowa – Zrobić z gałązek małą palmę  – Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawić na widocznym miejscu, – Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17). Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunie … Więcej…

Wielki Tydzień 2020 ogłoszenia

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi wg zaleceń Pasterzy naszej diecezji Dzisiaj Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. W tym roku ze względu na przepisy nie wychodzimy z liturgią na zewnątrz świątyni. Nie ma poświęcenia palm. Zachęcamy do uczestniczenia w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem środków masowego przekazu. Podczas liturgii Niedzieli … Więcej…

Normy Liturgiczne na Wielki Tydzień

WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE 2020 W DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ NORMY LITURGICZNE Tegoroczną Wielkanoc będziemy przeżywać w warunkach wyjątkowych, wynikających z ogłoszonego przez władze państwowe stanu epidemii. Na ten szczególny okres Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła wytyczne dotyczące celebracji liturgii Triduum Paschalnego w krajach dotkniętych epidemią. Na ich podstawie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dokonało adaptacji do warunków w naszym … Więcej…

Zarządzenia od dnia 25 marca 2020

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zarządzam, co następuje: 1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte … Więcej…

Komunikat biskupa

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów oraz aktualnych zaleceń Rządu RP przypominamy o konieczności bezwzględnego ograniczenia wszelkich kontaktów z innymi osobami i pozostania w domu, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii. W związku z trwającym stanem epidemii w naszym kraju zarządzam co następuje: 1. Przedłużam do odwołania dyspensę udzieloną dnia 12 marca 2020 roku od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej i gorąco … Więcej…