Intencje mszalne, 24 – 30 września 2023r.

25. N I E D Z I E L A    Z W Y K Ł A

24  września 2023

8.00 + za Teresę WYDRYSZEK w 1 rocz. śmierci.
9.30 + za Władysława, Edwarda, Jana WARDAL, Tadeusza PIETRZAKA.
11.00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Agnieszki i Henryka z okazji 53 rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
12.30

 

Msza św. Zbiorowa za przyczyną Św. Apostołów Piotra i Pawła:

Za całą Wspólnotę parafialną, by żyjącym Pan Bóg błogosławił a zmarłych obdarzył chwałą nieba.

O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Dobrodziejów                              i Ofiarodawców naszej Parafii.

W int. Michała w 5 rocz. Urodzin; o zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla niego i jego rodziny.

O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Aleksandry WILKOWSKIEJ, Rodziców, Rodziców chrzestnych i całej rodziny.

 

+ za Mieczysława DZIAK w 20 rocz. śmierci, Mariannę i Władysława DZIAK, Genowefę, Józefa, Bronisława BIELECKICH.

+ za Jerzego ZIELIŃSKIEGO w 21 rocz. śmierci, zmarłych z rodzin ZIELIŃSKICH, GOWORKÓW i DOBROWOLSKICH.

+ za Zbigniewa BARAŃSKIEGO w miesiąc po pogrzebie.

+ za Aleksandra MAZURA w 13 rocz. śmierci, Emilię MAZUR, Sabinę, Stefana, Henryka SADOWSKICH, Wiesławę i Jana KAŁUSKICH.

+ za Barbarę ZARĘBSKĄ w 30 rocz. śmierci oraz za zmarłych z całej rodziny ZARĘBSKICH.

+ za Mariannę BOJARSKĄ.      + za Barbarę DEMBOWSKĄ.

+ za Mariannę JAŹWIŃSKĄ.    + za Krzysztofa SOBCZAKA.

+ za Władysława MAŃKA w 19 rocz. śmierci, Mariannę MAŃKA i wszystkich zmarłych z rodziny MAŃKA, RYCHLICKICH i ĆMIEL.

+ za Ks. Stanisława WAWRZYNIAKA w kolejną rocz. śmierci.

+ za Mariana CYRSON w 1 rocz. śmierci.

CHRZEST g. 12.30 1)   Aleksandra Wilkowska
18.00 + za Wacławę NOWAKOWSKĄ.

 

 PONIEDZIAŁEK  

25 września 2023

7.00 + za Marię AKSAMIT w 14 rocz. śmierci.
18.00 + za Marię BIAŁORUCKĄ – int. od Róż fatimskich.
18.00 + za Zenona KRUSZEWSKIEGO w 9 rocz. śmierci oraz Jarosława KRUSZEWSKIEGO.
18.00 + za Włodzimierza KASZUBSKIEGO.

 

 WTOREK  

26 września 2023

7.00 Za całą Wspólnotę parafialną, by żyjącym Pan Bóg błogosławił a zmarłych obdarzył chwałą nieba.
18.00 W int. Agnieszki z okazji 43 Urodzin; o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski                    i opiekę Matki Bożej.
18.00 + za Tomasza, Stefana i Annę KUCIA.

 

 ŚRODA  

27 września 2023

Św. Wincentego ẚ Paulo, prezbitera, wspomnienie

7.00 Za całą Wspólnotę parafialną, by żyjącym Pan Bóg błogosławił a zmarłych obdarzył chwałą nieba.
7.00 Za całą Wspólnotę parafialną, by żyjącym Pan Bóg błogosławił a zmarłych obdarzył chwałą nieba.
18.00  Msza św. Zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:                                   W int. dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dobre zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla pp. Katarzyny i Roberta w 30-tą rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci.

O Bożą opiekę i dobre zdrowie na każdy dzień dla Moniki, Łukasza i Michała

W int. Jolanty i Zbigniewa z okazji i w podziękowaniu za 40 lat wspólnego życia małżeńskiego, z prośbą o błog. Boże, łaski najbardziej potrzebne i opiekę Matki Najświętszej  dla Jubilatów oraz całej ich rodziny.

W int. Agaty, Grzegorza, Piotra i Michała; o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej oraz za Katarzynę, Martę i Annę.

+ za Wiesława ZARĘBSKIEGO w 9-ty miesiąc od śmierci.

  

 CZWARTEK  

28 września 2023

Św. Wacława, męczennika, wspomnienie

7.00 W int. dziękczynno-błagalnej z okazji 60-tej rocz. ślubu Alicji i Mieczysława;                          dziękując za Bożą opiekę, z prośbą o dalszą opiekę dla Jubilatów, ich dzieci, wnuków i prawnuków.
18.00 + za Wojciecha KARPIŃSKIEGO w 1 rocz. śmierci.
18.00 + za Beatę TWARDOWSKĄ w 4 rocz. śmierci.

 

 PIĄTEK  

29 września 2023

Rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Warszawie-Pradze, święto

7.00 + za Zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
18.00 + za Jarosława JAROSZA – int. od Józefy Justyniak.
18.00 + za Ewę PRZYBYSZ.
18.00 + za Zbigniewa OLEKSIAKA w miesiąc po pogrzebie.

 

 SOBOTA  

30 września 2023

Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, wspomnienie

7.00 Za całą Wspólnotę parafialną, by żyjącym Pan Bóg błogosławił a zmarłych obdarzył chwałą nieba.
13.00  Chrzest z Mszą świętą    – Nikodem Jankowski.
16.00  Msza święta ślubna:  Weronika Wiak i Krzysztof Zawadka.
18.00  + za Janinę KAPAŁKA – int. od rodziny Zygmuntów.
18.00  + za Zofię i Tadeusza BŁASZCZYK.

Intencje mszalne, 17 – 23 września 2023r.

24. N I E D Z I E L A    Z W Y K Ł A

17  września 2023

8.00 + za Genowefę, Czesława BARAN oraz Kunegundę i Janusza NIEMIRSKICH.
9.30 + za Wojciecha ŻAK w 20 rocz. śmierci, Marię ŻAK, Włodzimierza GOŁĘBIOWSKIEGO w 1 rocz. śmierci, Halinę OLSZEWSKĄ oraz o Boże błogosławieństwo dla Rodziców zmarłej Mai ŻAK.
11.00 + za Irenę, Wandę i Bronisława KOZARSKICH, zmarłych z rodzin KOZARSKICH i TOMASZEWSKICH.
12.30 Msza św. Zbiorowa za przyczyną Św. Apostołów Piotra i Pawła:

Za całą Wspólnotę parafialną, by żyjącym Pan Bóg błogosławił a zmarłych obdarzył chwałą nieba.

O błogosławieństwo Boże dla Stanisława GÓRNASIA, jego Rodziców, Rodziców chrzestnych i całej rodziny.

  W int. Pauliny z okazji 22 rocz. Urodzin – dziękczynna; z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz dary Ducha Św. na kolejne lata jej życia.

W int. Barbary i Pawła w rocznicę ślubu – dziękczynna za wspólne lata życia; z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla nich i ich dzieci.

+ za Krystynę BARANOWSKĄ w miesiąc po pogrzebie.

+ za Teresę TOŁCZYK w 4 rocz. śmierci.

+ za Jana – Andrzeja OSTANIEWICZA w miesiąc po pogrzebie.

+ za Zofię MACIAK w 1 rocz. śmierci.

+ za Tadeusza JANKOWSKIEGO w miesiąc po pogrzebie.

+ za Józefę WYRZYKOWSKĄ w 6 rocz. śmierci oraz Klemensa WYRZYKOWSKIEGO w 5 rocz. jego śmierci.

+ za Annę BARTOSIAK-MAŁKIŃSKĄ, Stanisława BARTOSIAK oraz Edwarda MAŁKIŃSKIEGO.

+ za Danutę SKWIROWSKĄ w 68 rocz. Urodzin; z prośbą o dar nieba.

CHRZEST g. 12.30 1)   Stanisław Górnaś
16.00 Msza św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
18.00 + za Jarosława KRUŻMANOWSKIEGO w 15 rocz. śmierci.

 

PONIEDZIAŁEK  

18 września 2023

Św. Stanisława Kostki, Zakonnika, patrona Polski,   święto

7.00 + za Irenę PRUSZKOWSKĄ.
18.00 + za Stanisławę ROSTKOWSKĄ – int. od rodziny z Poraja.
18.00 + za Teodozego KONWERSKIEGO.
18.00 + za Piotra BARANOWSKIEGO.

 

WTOREK  

19 września 2023

7.00 + za Barbarę RYDZEWSKĄ.
18.00 + za Genowefę SZLESZYŃSKĄ, Tadeusza MAJCHRZYKA oraz za zmarłych z rodziny KLEPACZÓW i MAJCHRZYKÓW.
18.00 + za Danutę ROSZCZYK.

 

ŚRODA  

20 września 2023

Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy, wspomnienie

7.00 + za Eugeniusza SULISZA.
18.00  Msza św. Zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

+ za Hannę SIENICKĄ w 4 rocz. śmierci i Czesława SIENICKIEGO w miesiąc po pogrzebie.

+ za Stanisława ROSIŃSKIEGO, Wiktorię ROSIŃSKĄ i zmarłych z całej rodziny.

+ za Teresę TOŁCZYK w 4 rocz. śmierci.

 

 CZWARTEK  

21 września 2023

Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty,   święto

7.00 W int. dziękczynno-błagalnej z okazji 32 rocz. ślubu Małgorzaty i Jerzego;                          z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na kolejne lata wspólnego życia małżeńskiego.
18.00 + za Piotra DOMINIAK.
18.00 + za Mariusza BURLIŃSKIEGO.

 

 PIĄTEK  

22 września 2023

7.00 + za Zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
7.00 + za Halinę i Alojzego KŁOPOTEK z okazji 90-tych Urodzin.
18.00 + za Mariusza CYRANA w 5 rocz. śmierci.
18.00 + za Leonardę GRZELAK.

 

SOBOTA  

23 września 2023

Św. Ojca Pio z Pietrelciny,   wspomnienie

7.00 + za Grażynę KACZMARCZYK w 3 rocz. śmierci.
18.00 + za Irenę SKRZYPCZYŃSKĄ.
18.00 + za Kazimierza i Jadwigę DOMAŃSKICH.
18.00 W int. Iwony i Jarosława z okazji 25-tej rocz. ślubu; dziękując za wspólnie przeżyte lata; z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Jubilatów oraz dla dzieci. /z odnowieniem przyrzeczeń/

 

Intencje mszalne, 3 – 9 września 2023r.

XXII NIEDZIELA

ZWYKŁA

 

3 września

8.00 +za Stanisławę Podłucką w 38 rocznicę śmierci, Bolesława Podłuckiego i Józefa Trzaska.
9.30 +za Wandę, Mariana i Edwarda Bartnickich oraz zmarłych z rodziny.
11.00 +za Leokadię, Władysława, Kazimierza i dziadków Proniewicz.
12.30 Msza Święta zbiorowa za przyczyną Św. Ap. Piotra i Pawła:

-za Parafian,

-w intencji Katarzyny i Daniela z okazji 22 rocznicy ślubu z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz potrzebne łaski dla nich i dzieci,

-w intencji Sandry i Roberta z okazji 1 rocznicy ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego na kolejne lata życia małżeńskiego,

-w intencji Kacpra z okazji 18 urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej,

+za Reginę Nagiel i Władysława Nagiel,

+za Sławomira Olszewskiego, Stanisława Musińskiego i rodziców Musińskich,

+za Zygmunta i Lucynę Strupiechowskich, Czesława i Hannę Siennickich,

+za Władysława Kuć w 9 rocznicę śmierci, Bogusława Deoniziak i Mariana Rybickiego w rocznicę śmierci,

+za Piotra Siekluckiego, Jana Klimiuka, Mariana Rak, dziadków Klimiuk i zmarłych z rodziny Siekluckich, Szymańskich, Klimiuk oraz Sokołowskich,

+za Rozalię Jarosz, Wincentego i Julię Potaczek,

+za Ewę w 6 rocznicę śmierci i Janusza w 23 rocznicę śmierci z rodziny Kędra,

 

18.00 +za Michała Jędrzejewskiego w 4 rocznicę śmierci.
Poniedziałek

4 września

7.00 +za Martę i Kazimierza Pjanków oraz zmarłych z rodziny Ślęzaków, Pjanków i przyjaciół rodziny.
8.00 -w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.
18.00 +za Grażynę Więcławską w 12 rocznicę śmierci.
18.00 +za Rozalię i Józefa oraz zmarłych z rodziny Ślązakowskich.
Wtorek

5 września

7.00 +za Tadeusza Błaszyka.
7.00 +za Łukasza Krawczyka w 2 rocznicę śmierci.
18.00 +za Marcina Kaźmierczaka.
18.00 …..
Środa

6 września

7.00 …..
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-w 20 rocznicę ślubu Renaty i Dariusza z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na kolejne lata wspólnego życia małżeńskiego.

I Czwartek

7 września

Bł. Ignacego Kłopotowskiego

7.00 +za Reginę i Stefana Tomaszewskich.
18.00 +za Wandę i Jana Figurów oraz zmarłych z rodziny Figurów.
Piątek

8 września

Narodzenie NMP

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
16.00 Ślub: Łukasz Marcinek i Martyna Wróblewska.
18.00 -w intencji ks. Radosława Lipińskiego z okazji imienin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w posłudze kapłańskiej.
18.00 +za brata Ireneusza, rodziców Alfredę i Mariana Malinowskich, dziadków Malinowskich i Szczypiorskich.
Sobota

9 września

7.00 +za Grażynę Macko.
18.00 +za Sylweriusza Ciółkowskiego i zmarłych z rodziny Ciółkowskich i Kątnych.
18.00 +za Jana Stanisława Marciniuka.

Intencje mszalne, 27 sierpnia – 2 września 2023r.

XXI NIEDZIELA

ZWYKŁA

 

27 sierpnia

8.00 +za Lucjana Zielskiego w 34 rocznicę śmierci i dziadka Pawła.
9.30 +za Jana Formińskiego, zmarłych z rodziny Formińskich, Agnieszkę Liwską, Adama Bułka, Mariannę i Józefa Krzepickich.
9.30 -w intencji Edyty i Andrzeja z okazji 35 rocznicy ślubu o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
11.00 +za Alicję Piekutowską w 18 rocznicę śmierci.
12.30 Msza Święta zbiorowa za przyczyną Św. Ap. Piotra i Pawła:

-za Parafian,

-w intencji dzieci, które przyjmą dzisiaj Sakrament Chrztu, za ich rodziców i chrzestnych,

-o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i powrót do zdrowia dla Mikołaja,

-intencja dziękczynna za Agnieszkę i Jarosława z okazji 25 rocznicy ślubu, w podziękowaniu za dotychczasowe życie, z prośbą o błogosławieństwo Boże i dalszą opiekę dla nich i ich dzieci,

-w intencji Kariny i Krzysztofa z okazji 12 rocznicy ślubu, dziękując Bogu za wspólne lata życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci,

+za Barbarę Rydzewską miesiąc po śmierci,

+za Jerzego Rydzewskiego w 50 rocznicę śmierci,

+za Bogdana Kownackiego w 19 rocznicę śmierci,

+za Roberta Kik w 6 rocznicę śmierci,

18.00 -za Parafian.
Poniedziałek

28 sierpnia

Św. Augustyna

7.00 +za Andrzeja Gryglasa
18.00 -w intencji Barbary i Stanisława z okazji 35 rocznicy ślubu oraz za ich dzieci i wnuki z prośbą o dalsze potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla nich.
18.00 …..
Wtorek

29 sierpnia

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

7.00 +za męża Ryszarda, rodziców Bereżańskich, Władysława, Kazimierza, Mieczysława, Juliana, Romana, Marię, Jadwigę, Jana, zmarłych z rodziny Kretkowskich i Bereżańskich.
18.00 +za Ryszarda Sus w 16 rocznicę śmierci.
Środa

30 sierpnia

7.00 +za Piotra Baranowskiego.
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

+za Czesława Miernickiego w 31 rocznicę śmierci,

+za Jerzego, Krzysztofa i Danutę Liwskich.

 

Czwartek

31 sierpnia

7.00  
18.00 +za Kazimierza Gronek.
18.00 +za Eugeniusza Wojtunika w 3 rocznicę śmierci i Dorotę Wojtunik.
I Piątek

1 września

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
18.00 -o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla członków Wspólnoty Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa i ich rodzin.
I Sobota

2 września

7.00 -intencja dziękczynna z okazji kolejnej rocznicy urodzin Andrzeja z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla niego.
14.00 Msza Święta z Sakramentem Chrztu Franciszka Pepel.
15.00 Msza Święta z okazji 50 rocznicy ślubu Elżbiety i Czesława Markus – intencja dziękczynna za wspólnie przeżyte lata z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i ich rodziny.
16.30 Chrzest Święty: Kornelia Draganiak.
17.00 RÓŻANIEC WYNAGRADZAJĄCY.
18.00 +za Lucjana Rybickiego w 16 rocznicę śmierci oraz Filomenę Rybicką w 4 rocznicę śmierci.
18.00 -intencja wynagradzająca za grzechy bluźnierstwa i zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Intencje mszalne, 20 – 26 sierpnia 2023r.

XIX NIEDZIELA

ZWYKŁA

 

20 sierpnia

8.00 +za Edwarda Laskowskiego w 24 rocznicę śmierci i za dziadków Laskowskich.
9.30 +za Mariannę Sobierańską w 2 rocznicę śmierci, Jana Sobierańskiego i zmarłych z rodziny Sobierańskich.
11.00 – intencja dziękczynna w 2 rocznicę Sakramentu Małżeństwa Katarzyny i Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata wspólnego życia małżeńskiego.
12.30 Msza Święta zbiorowa za przyczyną Św. Ap. Piotra i Pawła:

-za Parafian,

-w intencji dzieci, które przyjmą dzisiaj Sakrament Chrztu, za ich rodziców i chrzestnych,

-za Bożenę i Stanisława Socha z okazji 47 rocznicy ślubu o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz za dzieci i wnuki: Aleksandrę, Karolinę i Juliusza,

-w intencji Longiny i Pawła z okazji 50 rocznicy ślubu. Dziękując Bogu Najwyższemu i Matce Najświętszej za opiekę i wszelkie łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla Jubilatów oraz córek Anety i Grażyny z rodzinami,

-o Boże błogosławieństwo w kolejną rocznicę urodzin Agnisi, w podziękowaniu za dar życia, o łaskę pokory, wiary, nadziei i miłości, pokoju serca i opiekę Niepokalanej Maryi,

-w podziękowaniu za pracę ks. Roberta w parafii, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże na nowej parafii od mieszkańców ul. Łęcznej,

+za Jana i Emilię Trzaskoma,

+za Czesława Motylińskiego w 4 rocznicę śmierci,

+za Tadeusza, Marię, Wacława Affek, Juliannę Białogórską, Helenę i Henryka Kwiatkowskich,

+za Irenę Pruszkowską miesiąc po pogrzebie,

+za Bogdana Frankowskiego w 11 rocznicę śmierci, Wacławę Frankowską w 9 rocznicę śmierci.

18.00 +za Antoniego Ostrowskiego.
Poniedziałek

21 sierpnia

Św. Piusa X

7.00 -za Parafian.
18.00 +za Antoniego Makowskiego w 11 rocznicę śmierci i Mariannę Makowską.
Wtorek

22 sierpnia

NMP Królowej

7.00 +za Zygmunta Grabowskiego w 23 rocznicę śmierci, Eugenię i Jana Płomińskich.
18.00 +za Klemensa Traczyka w 5 rocznicę śmierci.
Środa

23 sierpnia

7.00 +za Piotra Dominiaka.
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

+za Tymoteusza Wiśniewskiego w 1 rocznicę śmierci,

+za Rozalię w 28 rocznicę śmierci i Honorata Zalewskich,

+za Janusza Pepłońskiego w 10 rocznicę śmierci,

 

Czwartek

24 sierpnia

Św. Bartłomieja

7.00 +za Krzysztofa Andrzejczaka w 1 rocznicę śmierci i Irenę Andrzejczak w 2 rocznicę śmierci, Zenona Andrzejczaka.
18.00 +za Czesławę Gala w 4 rocznicę śmierci.
Piątek

25 sierpnia

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
7.00 +za Wiesława Zarębskiego w 8 miesiąc po śmierci.
18.00 +za Alinę Furtak w 4 rocznicę śmierci, Franciszka Furtak w 20 rocznicę śmierci oraz dziadków Irenę i Kazimierza Zielskich, Antoninę i Józefa Furtak.
Sobota

26 sierpnia

 

NMP Częstochowskiej

7.00 +za Jarosława Jarosza (intencja od rodziny Popków).
7.00 +za s. Darię o dar życia wiecznego w niebie.
18.00 +za Ewę Ronowicz w 13 rocznicę śmierci.
18.00 +za Wacława i Halinę Franiewskich.

Intencje mszalne, 30 lipca – 5 sierpnia 2023r.

XVII NIEDZIELA

ZWYKŁA

 

30 lipca

8.00 +za Wiesława Zielskiego w 7 rocznicę śmierci, Stefana Zembrzuskiego w 8 rocznicę śmierci, dziadków Czaplickich, Zembrzuskich i Zielskich.
9.30 +za Teresę Pec w 9 rocznicę śmierci.
11.00 +za Anielę Sachajską w 18 rocznicę śmierci, Zygmunta Sachajskiego w 20 rocznicę śmierci, Jerzego Putz oraz zmarłych z rodziny Sachajskich i Putz.
12.30 Msza Święta zbiorowa za przyczyną Św. Ap. Piotra i Pawła:

-za Parafian,

-w intencji Antoniny i Gabrieli o łaskę zdrowia i Boże prowadzenie, potrzebne łaski dla ich mamy,

+za Józefa Dudek w 5 rocznicę śmierci,

+za Marię-Magdalenę, Martę, Donatę, Henryka, Romana i Marka,

+za Agnieszkę Malewską-Łuczko w 4 rocznicę śmierci,

+za Eugeniusza Sulisza miesiąc po pogrzebie,

+za Elżbietę Kręźlewicz w 15 rocznicę śmierci,

+za Martę i Eugeniusza Kazanowskich oraz Teodozego Konwerskiego i pradziadków Witkowskich,

+za Stanisława Szymańskiego w 21 rocznicę śmierci,

+za Annę Gawlińską,

 

 

18.00 +za Mariannę i Stefana Leszczyńskich, Krystynę i Jana Stańczyk, Jadwigę i Czesława Sierant, zmarłych z tych rodzin.
Poniedziałek

31 lipca

Św. Ignacego Loyoli

7.00 +za Katarzynę Bakun.
7.00 +za Barbarę Rydzewską.
18.00 +za Pelagię Antosik, Henryka w 25 rocznicę śmierci, Stefana Żochowskiego, zmarłych z rodziny Antosików, Pasiewiczów, Wiśniewskich.
Wtorek

1 sierpnia

Św. Alfonsa Marii Liguori

7.00 -w intencji dziękczynnej za Jadwigę z okazji urodzin z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę matki Bożej.
18.00 +za Zbigniewa Golińskiego w 21 rocznicę śmierci.
Środa

2 sierpnia

7.00 -w intencji dziękczynnej za Beatę i Mieczysława Kłopotków z okazji 37 rocznicy ślubu z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
7.00 +za Janinę Kapałka.
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-o zdrowie dla mającego urodzić się dziecka oraz dla jego mamy,

+za Helenę Rybkowską,

+za Alicję Cieciera w 7 rocznicę śmierci, rodziców Antoniego i Walerię, teściów Józefa i Helenę Cieciera.

 

 

I Czwartek

3 sierpnia

7.00 +za Piotra Dominiaka.
18.00 …..
I Piątek

4 sierpnia

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
18.00 -o przeprowadzenie intronizacji NSPJ i o rychłą beatyfikację Sługi Bożej Rozalii Celakówny.
I Sobota

5 sierpnia

7.00 +za Zbigniewa Troińskiego.
17.00 RÓŻANIEC WYNAGRADZAJĄCY
18.00 +za Monikę Przeździecką w 15 rocznicę śmierci.
18.00 -intencja wynagradzająca za grzechy, bluźnierstwa i zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Intencje mszalne, 23 – 29 lipca 2023r.

XVI NIEDZIELA

ZWYKŁA

 

23 lipca

8.00 +za Mariannę, Wiktora, Edwarda Malickich, zmarłych z rodziny.
9.30 -o Boże błogosławieństwo dla Marcina i Moniki w 20 rocznicę ślubu oraz dla syna Zbigniewa i całej rodziny.
11.00 +za Kajetan Wąsiewskiego w 4 rocznicę śmierci o dar nieba.
12.30 Msza Święta zbiorowa za przyczyną Św. Ap. Piotra i Pawła:

-za Parafian,

-w int. dzieci, które przyjmą dzisiaj chrzest, za ich rodziców i chrzestnych,

-o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny Rajewskich,

+za rodziców Szostaków, brata Edwarda, rodziców Komorowskich i siostrę Barbarę,

+za Krzysztofa Ocipka, dziadków Jana i Helenę Ocipka, dusze w czyśćcu cierpiące,

+za Krzysztofa Krzemińskiego (intencja imieninowa),

+za Ewę Rutkowską w 6 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Rutkowskich, Witczaków, Lewandowskich i Janisiewiczów,

+za Danutę Bielską,

+za Czesława Caputa,

+za Jadwigę Dusza w 1 rocznicę śmierci, Henryka i Jana Dusza,

+za Irenę Pruszkowską (intencja od przyjaciół),

 

18.00 +za Zygmunta Drewnowskiego w 23 rocznicę śmierci.
Poniedziałek

24 lipca

Św. Kingi

7.00 -za Parafian.
7.00 -dziękczynna w intencji Patrycji i Beaty za łaskę zdrowia, z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bożej oraz Boże błogosławieństwo dla nich i całej rodziny.
18.00 +za Józefę Majowską w 14 rocznicę śmierci, Krystynę Majowską w 1 rocznicę śmierci.
Wtorek

25 lipca

Św. Jakuba

7.00 -za Parafian.
7.00 +za Wiesława Zarębskiego o dar nieba.
18.00 +za Zofię, Juliana i Leszka Czaplickich.
Środa

26 lipca

Św. Joachima i Anny

7.00 +za Irenę Skrzypczyńską.
7.00 +za Mariana Zarębskiego w 17 rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba.
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

 

 

Czwartek

27 lipca

7.00 +za Piotra Dominiaka.
18.00 +za Irenę w 6 rocznicę śmierci, jej męża Kazimierza, rodziców Mariannę i Kazimierza.
Piątek

28 lipca

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
7.00 +za Mariannę, Edwarda i Leopolda Affek oraz zmarłych z rodziny Affek i Liwskich.
18.00 +za Marię Białorucką (intencja od Różańca Fatimskiego).
Sobota

29 lipca

Św. Marty, Marii i Łazarza

7.00 +za Bronisława Pazio w 36 rocznicę śmierci, Antoninę i Józefa Pazio.
18.00 …..

Intencje mszalne, 16 – 22 lipca 2023r.

XV NIEDZIELA

ZWYKŁA

 

16 lipca

8.00 +za Zbigniewa, Józefa, Stanisławę Talik.
9.30 -intencja dziękczynna za Wandę w 80 rocznicę urodzin z prośbą o dalszą opiekę trójcy Świętej i Matki Bożej dla niej, dzieci, wnuków i prawnuków.
11.00 +za Halinę bernat w 16 rocznicę śmierci, Wacława, Krzysztofa, Marcina Bernat, Zbigniewa, Elżbietę, Grzegorza Wilk.
12.30 Msza Święta zbiorowa za przyczyną Św. Ap. Piotra i Pawła:

-za Parafian,

-w int. dzieci, które przyjmą dzisiaj chrzest, za ich rodziców i chrzestnych,

-o zdrowie dla Wioletty,

+za Jacka Balę 7 miesięcy po śmierci,

+za Jana Stanisława Marciniuka,

+za Janusza Nowakowskiego,

+za Leonardę Grzelak miesiąc po pogrzebie,

+za Wojciecha Wolskiego miesiąc po pogrzebie,

+za Jana Capelik i Józefa Wielkianiec w 48 rocznicę śmierci,

+za Mariannę Zdańską w 3 r. śmierci, Stefanię Zdańską w 41 r. śmierci,

+za zmarłych z rodziny Michalaków i Kryńskich,

+za Włodzimierza, Leokadię i Romana Wasiak, dziadków Musińskich i Wasiaków,

+za Józefa Kielaka, Helenę i zmarłych z rodziny Kielaków.

 

18.00 +za Arkadiusza Both w 3 rocznicę śmierci, Jerzego Both w 13 rocznicę śmierci, Mirosława Malinowskiego w 31 rocznicę śmierci.
Poniedziałek

 

17 lipca

7.00 +za Urszulę Sosińską.
7.00 -za Parafian.
18.00 +za Bogdana Jurczaka w 1 rocznicę śmierci.
18.00 -w intencji Bogu wiadomej.
Wtorek

 

18 lipca

7.00 +za Andrzeja Gryglasa.
7.00 +za Czesława Miernickiego z okazji imienin.
18.00 +za Apolonię Dżygało w 6 rocznicę śmierci.
18.00 +za Piotra Dominiaka.
Środa

 

19 lipca

7.00 -za Parafian.
7.00 +za Janinę Kapałka.
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

+za Andrzeja Bludnik w 8 rocznicę śmierci, Stanisława Opolskiego, Ryszarda Bielskiego.

 

 

 

Czwartek

 

20 lipca

7.00 +za Zbigniewa Troińskiego.
7.00 +za Stanisława, Czesława i Henryka Krupka.
18.00 -w intencji Dominika z okazji 8 urodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego.
Piątek

 

21 lipca

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
7.00 -za Parafian.
18.00 …..
Sobota

 

22 lipca

 

Św. Marii Magdaleny

7.00 +za Stanisława Rosińskiego w 1 rocznicę śmierci, Wiktorię Rosińską oraz zmarłych z całej rodziny.
16.30 Ślub: Asterios Zografos i Karolina Pajek.
18.00 +za Kazimierza Pisarka, rodziców Pisarków i Tyszkiewiczów.

Intencje mszalne, 9 – 15 lipca 2023r.

XIV NIEDZIELA

ZWYKŁA

 

9 lipca

8.00 -o błogosławieństwo Boże dla Moniki i Rafała w 1 rocznicę ślubu, z podziękowaniem za dotychczasowe łaski i z prośbą o opiekę Maryi na dalsze lata.
9.30 +za Halinę, Annę, Władysława Tyszkiewicz, dziadków Pietrzaków i Tyszkiewiczów.
11.00 …..
12.30 Msza Święta zbiorowa za przyczyną Św. Ap. Piotra i Pawła:

-za Parafian,

-w intencji dzieci, które przyjmą dzisiaj chrzest, za ich rodziców i chrzestnych,

-intencja dziękczynno-błagalna za rodzinę Rutkowskich i Jaworskich,

+za Władysławę i Michała Demidczuk, Kazimierza, Annę i Władysława Zaburko.

18.00 +za Karolinę Kamińską w 6 rocznicę śmierci i Lucynę Frej w 20 rocznicę śmierci.
Poniedziałek

 

10 lipca

7.00 +za Stanisławę Rostkowską.
18.00 +za Ryszardę Jasnowską.
Wtorek

11 lipca

Św. Benedykta

7.00 +za Stefana Tomaszewskiego, jego rodziców i rodzeństwo.
18.00 …..
Środa

12 lipca

Św. Brunona

7.00 +za Roberta Marchwianego.
7.00 +za Jerzego Kaweckiego w 30 dzień po śmierci.
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-podziękowanie Matce Bożej za pomyślne rozwiązanie sprawy,

+za Krzysztofa Golejewskiego w 8 rocznicę śmierci, Reginę, Tadeusza Golejewskich, Józefę i Włodzimierza Panasiewicz.

Czwartek

13 lipca

Św. Andrzeja Świerada i Benedykta

7.00 +za Teodozego Konwerskiego.
18.00 …..
  NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Piątek

 

14 lipca

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
18.00 -o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty z okazji urodzin.
Sobota

15 lipca

Św. Bonawentury

7.00 +za Mariusza Burlińskiego.
18.00 …..

Intencje mszalne, 2 – 8 lipca 2023r.

XIII NIEDZIELA

ZWYKŁA

 

2 lipca

8.00 +za Mariana Gajewskiego, Annę, Władysława i Stanisława Dusza.
9.30 +za Andrzeja Krawczyka w 23 rocznicę śmierci i jego rodziców.
11.00 +za Jana Sobierańskiego, Mariannę i zmarłych z rodziny Sobierańskich.
12.30 Msza Święta zbiorowa za przyczyną Św. Ap. Piotra i Pawła:

-za Parafian,

-za Monikę i Damiana w 1 rocznicę ślubu o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej,

-w intencji Martyny o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i szczęśliwe rozwiązanie,

+za Piotra Siekluckiego, Jana Klimiuk, Mariana Rak, dziadków Klimiuk i zmarłych z rodziny Siekluckich,

+za Antosia Janczarka w 1 rocznicę śmierci,

+za Halinę i Kazimierza Bednarczyk,

+za Honorata w 38 rocznicę śmierci i Rozalię Zalewskich,

+za Janinę Kapałka miesiąc po pogrzebie,

+za Marię Col z okazji imienin,

+za Leona i Małgorzatę Zaborowskich oraz Mariannę i Czesława Mudiuk,

+za Otylię Burzyńską w 8 rocznicę śmierci oraz Helenę i Leonarda Marzęckich.

 

18.00 +za Halinę Krepską, Tadeusza, Bogdana, Witolda Krepskich, Zofię Finokiet i Janinę Olszewską.
Poniedziałek

3 lipca

Św Tomasza Apostoła

7.00 +za Marka Stachnika.
18.00 +za Tadeusza Kąkol w 20 rocznicę śmierci, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla katarzyny.
Wtorek

4 lipca

7.00 +za Janinę Kapałka.
18.00 +za Mirosława, Irenę i Mieczysława Wielgołaskich.
Środa

5 lipca

7.00 -za Parafian.
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-o zdrowie i potrzebne łaski dla Kingi i Alicji,

+za Małgorzatę Liwską w 5 rocznicę śmierci,

+za Halinę i Alojzego Kłopotek,

+za syna Ireneusza Ikier, rodziców Jana i Wiktorii, brata Wiesława Sadowskich, teściów Michała, Kazimiery, brata męża Józefa Ikier,

Czwartek

6 lipca

Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

7.00 +za Zbigniewa Troińskiego.
18.00 +za Ryszarda Gałeckiego.
18.00 +za Piotra Dominiaka.
I Piątek

7 lipca

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
18.00 -o rozwój intronizacji NSPJ w naszych sercach, rodzinach i parafii.
Sobota

8 lipca

Św. Jana z Dukli

7.00 +za Kazimierza Gronek
18.00 …..