Intencje mszalne, 15 – 21 maja 2022r.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

15 maja

8.00 +za Rozalię  Pereta w 19 rocznicę śmierci oraz Longinę, Edwarda i Pawła
9.30 +za Reginę i Józefa Bełdyckich.
11.00 Za Parafian – I Komunia Święta
12.30 Msza Święta zbiorowa:

-za Parafian,

-w intencji dzieci, które dzisiaj przyjmą chrzest,

-w intencji Łukasza z okazji 3 urodzin o zdrowie i Boże błogosławieństwo (int. rodziców)

-w intencji Piotra z okazji 48 urodzin o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i dalsze błogosławieństwo Boże na kolejne lata życia,

-o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Oli z okazji 2 urodzin,

-dziękczynno-błagalna w intencji Rafała o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski,

+za Kazimierza Rucińskiego w 22 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Rucińskich,

+za Wiesława Galińskiego w 28 rocznicę śmierci,

+za Stanisława i Henrykę Jabłońskich, Tadeusza Jabłońskiego, Alinę Jakubiak, Stanisławę Jabłońską w 7 rocznicę śmierci,

+za Jerzego i Jadwigę Porfiriew,

+za Stefanię i Władysława Popiołek,

+za Klemensa Wyrzykowskiego,

+za Władysława i Stanisławę Widyńskich,

+za Leszka w 6 rocznicę śmierci, Feliksę i Władysława Mróz, Zofię i Franciszka Asztemborskich,

+za Annę, Beatę, Józefa, Jana Masiak, Irenę, Michała, Ryszarda Śpiewak, Elżbietę Dąbrowską,

18.00 +za Krystynę, Antoniego Kornatowskich, Emilię, Stanisława i Antoniego Mrokowskich.
Poniedziałek

16 maja

Św. Andrzeja Boboli

7.00 +za Władysława Mikosz w 30 rocznicę śmierci o łaskę nieba.
18.00 +za Andrzeja Kosińskiego.
18.00 +za Grzegorza w 8 r. śmierci oraz jego rodziców Józefa i Leokadię Modzelewskich.
18.00 +za Zofię Kąkol w 2 rocznicę śmierci.
Wtorek

 

17 maja

7.00 +za Arnolda Jarczaka.
18.00 +za Jana Śmigasiewicza.
18.00 +za Alicję i Wiesława Modrzejewskich.
Środa

 

18 maja

 

Św. Stanisława Papczyńskiego

7.00 -w intencji kapłanów obchodzących 32 rocznicę święceń kapłańskich z naszej diecezji, szczególnie za Marcina i śp. Ks. Stanisława.
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-o pomyślną operację dla Anny,

+za Edwarda Choroś, Stanisławę i Czesława Gołąb, Mariannę i Czesława Choroś, Kazimierę i Jerzego Pietraszko,

+za Stefana Sowińskiego i zmarłych z jego rodziny.

+za Stanisława Dwojaka o dar nieba dla niego (intencja urodzinowa).

Czwartek

 

19 maja

7.00  
18.00 +za Zbigniewa i Piotra Trześniewskich, Henrykę i Jana Piotrowskich.
18.00 +za Wiktorię Rosińską miesiąc po pogrzebie.
Piątek

 

20 maja

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
18.00 +za Jerzego Wiśniewskiego.
18.00 -o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Juliana w 9 rocznicę urodzin, Małgorzaty i Mariusza w rocznicę ślubu i Małgorzaty w rocznicę urodzin.
Sobota

 

21 maja

7.00 +za Danutę Warzyńską.
7.00 +za Alicję Nerć-Osińską.
18.00 +za Kazimierę Kowalczuk w 6 rocznicę śmierci i zmarłych z całej rodziny.
18.00 +za Jadwigę Golinowską prosząc o dar nieba dla niej.

Intencje mszalne, 8 – 14 maja 2022r.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

8 maja

8.00 Intencja dziękczynno-błagalna o Boże łaski dla Pauliny, Wiktora i Norberta oraz o błogosławieństwo Boże na przyszłą drogę życia dla Moniki i Rafała.
9.30 +za Józefa Rojek, rodziców Grudnych i rodzeństwo.
11.00 +za Stanisławę Królikowską w 15 rocznicę śmierci i Władysława Królikowskiego.
12.30 Msza Święta zbiorowa:

-w intencji dzieci, które będą dzisiaj ochrzczone,

-o Boże błogosławieństwo w 86 rocznicę urodzin dla Stanisławy,

-o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny w 75 rocznicę urodzin i dla całej rodziny,

Intencja dziękczynno-błagalna za Rafała, o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla niego,

-o szczęśliwe rozwiązanie dla Wioletty, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski,

-o Boże błogosławieństwo dla Marty w 6 rocznicę urodzin oraz o opiekę Matki Bożej dla niej i całej rodziny,

+za Stanisława Nowakowskiego i Stanisława Kruszewskiego,

+za Stanisławę Jabłońską z okazji imienin,

+za Stanisławę, Stefana Relugów, Grażynę, Henryka Rogulskich,

+za Romana Majewskiego w 1 rocznicę śmierci, Cecylię i Franciszka Biegaj,

+za Stanisława Sosińskiego i Stanisława Strefnel,

+za Stanisława i Krzysztofa Mikulskich,

+za Krystynę Brzeską,

18.00 +za Stanisławę i Zdzisława Zawartko i zmarłych z rodziny Zawartko i Sych.
Poniedziałek

9 maja

Św. Stanisława biskupa

7.00 Za Parafian.
18.00 +za Stanisławę, Stanisława i Stefana Strzeszewskich.
18.00 +za Arnolda jarczaka miesiąc po pogrzebie.
Wtorek

 

10 maja

7.00  
18.00 +za Stanisława Dwórznika.
18.00 Intencja dziękczynno-błagalna z okazji 21 urodzin, o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, o Boże błogosławieństwo i wzrost w wierze, nadziei i miłości dla Kamila.
Środa

 

11 maja

7.00  
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

+za Marię, Zofię, Stanisława Leszczyńskich, Zygfryda Pęcak,

+za Teresę Ząbkiewicz w 2 rocznicę śmierci,

+za Mateusza Franiewskiego w 1 rocznicę śmierci,

+o dar nieba dla Marianny Wiśniewskiej w 5 rocznicę śmierci.

Czwartek

 

12 maja

7.00  
18.00 …..
18.00 +za Zofię i Bolesława Dolak, dziadków Dolaków i Piekutów, Marię i Czesława Jastrzębskich.
Piątek

 

13 maja

NMP z Fatimy

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
18.00 …..
18.00 -o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla żywych członków Różańca Fatimskiego i zbawienie wieczne dla zmarłych.
Sobota

14 maja

Św. Macieja Apostoła

7.00 +za Ryszarda Siek o dar życia wiecznego.
16.00 Ślub: Sławomir Łachman i Aleksandra Kałka.
18.00 +za Józefę, Stanisława i Jana Głowackich.
18.00 +za Zofię Chudy (intencja od KŻR)

Intencje mszalne, 1 – 7 maja 2022r.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

1 maja

8.00 +za Celinę Czech, Mariannę, Józefa, Franciszkę i Pawła Pietrzaków.
9.30 +za Zygmunta Biniendę w 10 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Krepskich.
11.00 +za Adama Bułka w 3 rocznicę śmierci, Jana Formińskiego oraz Mariannę i Józefa Krzepickich.
12.30 Msza Święta zbiorowa:

-w intencji dzieci, które będą dzisiaj ochrzczone,

-o błogosławieśtwo Boże i potrzebne łaski dla Agnieszki i Adama w 16 rocznicę ślubu,

-intencja dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Rafała,

+za Piotra Siekluckiego, Jana Klimiuka i Mariana Rak,

+za Zofię, Romana i Bronisława Kucharskich.

15.00 GODZINA BIBLIJNA.
18.00 +za Stanisława Rytel w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Rytel, Frączak i Wojda.
Poniedziałek

2 maja

Św. Atanazego

7.00  
18.00 +za Karolinę, Józefa, Witolda, Marka i Zbigniewa.
Wtorek

 

NMP Królowej Polski

 

3 maja

8.00 +za rodziców Zofię i Jerzego Młynarek oraz Zofię i Leona Liwskich.
9.30 +za Elżbietę Sidorowicz.
11.00 +za Czesławę Szlejter w 25 r. śmierci, Antoniego Szlejter w 22 r. śmierci, Danutę Pawlińską w 15 r. śmierci, Mariana Pawlińskiego w 8 r. śmierci.
12.30 Msza Święta zbiorowa:

-intencja dziękczynno-błagalna z okazji 65 rocznicy urodzin Wiesława o potrzebne łaski, umocnienie i opiekę Matki Bożej,

+za Marylę Mariańską z okazji imienin.

18.00 +za Józefa i Natalię Kaczmarskich.
Środa

 

4 maja

 

Św. Floriana

7.00 Za Parafian.
7.00 +za Elizę Żak i zmarłych z rodziny Tartas.
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-o pomyślność dla Wiktorii i Oliwii oraz dobry wybór drogi życiowej i dobre wyniki matury,

+za Bronisławę i Mieczysława Dziubińskich oraz ich rodziców,

+za Józefę Radzikowską, Jana i Józefa Radzikowskich,

+za Wandę Lich w 1 rocznicę śmierci.

Czwartek

 

5 maja

7.00 +za Andrzeja Żaboklickiego.
18.00 +za Stanisławę w 39 r. śmierci, Piotra w 15 r. śmierci Pędzich, Ewę i Hannę Bloch.
18.00 +za Magdalenę Sieńkowską w 5 rocznicę śmierci.
I Piątek

 

6 maja

Św. Ap. Filipa i Jakuba

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
7.00 Za Parafian.
18.00 Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy osobiste i społeczne.
Sobota

7 maja

7.00 +za Jerzego Gołasiewicza w 4 rocznicę śmierci.
18.00 +za Czesławę i Stanisława Głos, Stanisławę i Stanisława Wiśniewskich, zmarłych z rodziny Dobrzyńskich i Pilitowskich.
18.00 …..

Intencje mszalne, 24 – 30 kwietnia 2022r.

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

24 kwietnia

8.00 +za Piotra Bober w 7 rocznicę śmierci o spokój duszy.
9.30 +za Halinę w 24 rocznicę śmierci, Juliana, Tadeusza Drewnowskich, Annę, Wiesława, Janusza, dziadków Wiśniewskich.
9.30 W intencji Parafialnego Zespołu Caritas i wszystkich podopiecznych z okazji święta patronalnego.
11.00 +za Władysławę i Tadeusza Wojciechowskich, Halinę i Jana Safaryn.
12.30 Msza Święta zbiorowa:

-w intencji dzieci, które będą dzisiaj ochrzczone.

-o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jadwigi i Grzegorza w 40 rocznicę ślubu oraz dla synów i ich rodzin.

-w intencji Karoliny i Grzegorza w 2 rocznicę ślubu.

-o Boże błog., zdrowie i długie lata życia dla Edwarda Aksamita w 82 urodziny.

-o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Teodozego i Krystyny.

+za Martę i Eugeniusza Kazanowskich.

+za Barbarę i Zenona Zbicińskich.

+za Alicję Chodokowską w 1 rocznicę śmierci.

+za Stanisława Krubkę w 48 rocznicę śmierci.

+za Zbigniewa, Lucynę, Jadwigę Jaworskich i zmarłych z rodziny Rutkowskich.

+za Adama w 4 rocznicę śmierci, int. od syna Przemysława z rodziną.

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia – GODZINA MIŁOSIERDZIA.
16.00 W intencji dzieci pierwszokomunijnych.
18.00 W intencji Rycerzy Jana Pawła II z naszej parafii oraz ich rodzin.
18.00 +za Wacławę Nowakowską w 8 rocznicę śmierci i Jerzego Kruszewskiego.
Poniedziałek

25 kwietnia

Św. Marka Ewangelisty

7.00  
18.00 +za Marka i Jerzego Granuszewskich.
18.00 -za Arkadiusza z okazji 50 urodzin z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.
Wtorek

26 kwietnia

Św. Wojciecha biskupa

7.00 +za Natalię Kołodziejak.
18.00 +za Emilię Mazur.
18.00 +za Feliksę i Henryka Pierzchała.
Środa

 

27 kwietnia

7.00 Za Parafian.
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

+za Wacława w 2 rocznicę śmierci Jana w 18 rocznicę śmierci Kaźmierczak.

+za Hannę Adamską w 30 rocznicę śmierci.

Czwartek

28 kwietnia

Św. Ludwika Grignion de Montfort

7.00 +za Czesława Tomaszewskiego.
18.00 +za Alicję Nerć-Osińską.
Piątek

29 kwietnia

Św. Katarzyny Sieneńskiej

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
7.00 +za Reginę Tomaszewską, jej rodziców i brata.
18.00 +za Krystynę Zarzycką miesiąc po pogrzebie.
Sobota

30 kwietnia

7.00 +za Władysława, Annę Zych, Wiktora i Władysławę Sekular, Henryka Sekular i Tadeusza Sęktasa.
18.00 +za Jana Rączkę, Krystynę i Wacława Soszyńskich, Marię Rogozińską i Asię Kułakowską.
18.00 -intencja dziękczynna w 55 rocznicę ślubu Janiny i Eugeniusza za wszelkie otrzymane dotychczas łaski prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata życia dla nich, ich córek i rodzin.

Intencje mszalne, 17 – 23 kwietnia 2022r.

WIELKANOC

17 kwietnia

6.00 REZUREKCJA – za Parafian.
6.00 O powrót do zdrowia dla Jakuba
9.30 +za Józefa w 14 rocznicę śmierci, Janinę i Tadeusza Zielskich.
11.00 +za Zbigniewa, Elżbietę i Grzegorza Wilk, Halinę, Wacława, Krzysztofa i Marcina Bernat.
12.30 Msza Święta zbiorowa:

-w intencji dzieci, które będą dzisiaj ochrzczone.

-intencja dziękczynna za posługę w naszej parafii ks. Dariusza, ks. Roberta i ks. Sebastiana z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, siłę, wytrwałość oraz wszelkie potrzebne łaski.

-w intencji Adama w 18 urodziny o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego.

+za Alinę Bloch, rodziców Stanisława i Martę Bloch, teściów Józefa, Jadwigę Kowalskich, syna Wiesława, dziadków, pradziadków, Babcie, prababcie oraz przodków o Boże Miłosierdzie prosi rodzina Bloch i Gąsiorowskich.

+za Aleksandra w 17 rocznicę śmierci i Sabinę Wojciechowskich, zmarłych z rodziny Wojciechowskich i Antosików.

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
18.00 +za Stanisławę i Henryka, Wiktora Żebrowskich, Jerzego Hermana oraz Krystynę Herman.
Poniedziałek Wielkanocny

 

18 kwietnia

 

8.00 Intencja dziękczynna w 29 rocznicę ślubu Izabeli i Grzegorza z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i córek Pauliny i Moniki.
9.30 +za Bronisława i Stanisławę Słomińskich, Danutę i Kazimierza Kęsy.
9.30 O Boże błogosławieństwo dla Jacka w 60 urodziny i dla Jana w 24 urodziny, o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Szulców.
11.00 +za Helenę i Władysława Witkowskich, Mariannę i Jana Łączyńskich.
12.30 Msza Święta zbiorowa:

– w intencji dzieci, które przyjmą dzisiaj chrzest,

– intencja dziękczynno–błagalna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla chorego męża Wiesława i dla całej rodziny.

– w intencji Jolanty z okazji 70 urodzin dziękując za dar życia i otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

+za Zdzisława Badurskiego w 3 rocznicę śmierci.

18.00 +za Franciszka w 21 rocznicę śmierci, Stanisławę, Kazimierza, Antoninę i Piotra Prusaczyk, Genowefę Rydel.
Wtorek

Wielkanocny

 

19 kwietnia

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego.
18.00 +za Wiktorię Sosińską miesiąc po pogrzebie.
18.00 -o Boże błogosławieństwo dla Marianny i Ryszarda Jezierskich w 40 rocznicę ślubu prosząc o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla całej rodziny.
Środa

Wielkanocna

 

20 kwietnia

7.00 +za Renatę Makulak.
7.00 – za Parafian.
11.00 Pogrzeb: śp. Wiktoria Rosińska.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-o pokój na Ukrainie.

-o nawrócenie bliskiej osoby.

-o błogosławieństwo Boże dla rodziny Weberów i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw.

-o powrót do zdrowia dla Krystyny, Ireny i Michała.

+za Jerzego o dar życia wiecznego oraz o Boże błogosławieństwo dla personelu medycznego, który się nim opiekował.

Czwartek

Wielkanocny

 

21 kwietnia

7.00 +za Jana Kaszyńskiego.
18.00 +za Danutę Warzyńską.
18.00 +za Kazimierza Mariańskiego w 1 rocznicę śmierci.
Piątek

Wielkanocny

 

22 kwietnia

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
7.00 +za Elżbietę Stolarską w 20 rocznicę śmierci i Ryszarda Stolarskiego w 1 rocznicę śmierci.
16.30 Ślub: Hubert Proczka i Paulina Płuciennik.
18.00 +za Jerzego Witkowskiego z okazji imienin.
18.00 +za Wiesława Niedbałę miesiąc po pogrzebie.
Sobota

Wielkanocna

 

23 kwietnia

7.00 -o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Antoniny Wojtas z okazji urodzin.
7.00 +za Jana Śmigasiewicza.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
17.00 W intencji dziękczynnej w 20 rocznicę ślubu Moniki i Arkadiusza z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla całej rodziny
18.00 …..
18.00 +za Irenę i Zygmunta Łuszczyńskich w 11 i 18 rocznicę śmierci.
18.00 +za Jana Wiśniewskiego miesiąc po pogrzebie.

Intencje mszalne, 10 – 17 kwietnia 2022r.

NIEDZIELA

PALMOWA

MĘKI PAŃSKIEJ

 

10 kwietnia

 

 

8.00 +za Jana Mitręga w 3 rocznicę śmierci.
9.30 +za Helenę, Stanisława i zmarłych z rodziny Wojtczaków, Zakrzewskich i Nowakowskich.
11.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Darii i Stanisława w 36 rocznicę ślubu.
12.30 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
12.30 Msza Święta zbiorowa:

-za Parafian,

-o pokój na Ukrainie,

-o potrzebne łaski dla rodziny Bieniek-Wichman.

-w intencji Leny z okazji pierwszych urodzin oraz za rodziców Paulę i Michała.

+za Johna Wichmana w 9 rocznicę śmierci.

+za Zygmunta Drewnowskiego, Karolinę Mingos, Tadeusza Borowskiego.

+za Wacława Domżała w 24 rocznicę śmierci.

+za Zdzisława Wojcieskiego w 2 rocznicę śmierci, Zofię Zubalską-Wojcieską, Jacka Witkowskiego w 1 rocznicę śmierci.

+za Jadwigę i Kazimierza Młynarek, bratową Ewę Młynarek, rodziców Helenę Banaszkiewicz i Józefa Gawareckiego, Leokadię Niedźwiecką.

17.15 Gorzkie Żale
18.00 +za brata Ireneusza, rodziców Alfredę i Mariana Malinowskich, dziadków Malinowskich i Szczypiorskich.
Wielki Poniedziałek

 

11 kwietnia

 

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
7.00 Za Parafian.
18.00 …..
18.00 +za Hannę Obidzińską w 7 rocznicę śmierci.
Wielki

Wtorek

 

12 kwietnia

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
18.00 W intencji Krystyny i Edwarda z okazji 48 rocznicy ślubu, dziękując Bogu za wspólnie przeżyte lata z prośbą o łaskę wiary i nawrócenia dla całej rodziny.
18.00 …..
Wielka

Środa

 

13 kwietnia

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
7.00 +za Małgorzatę Bujała.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-o pokój na Ukrainie.

-o nawrócenie bliskiej osoby.

-o błogosławieństwo Boże dla rodziny Weberów i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw.

-o powrót do zdrowia dla Krystyny, Ireny i Michała.

-o Boże błog. i potrzebne łaski dla Krystyny i Andrzeja Drążkiewicz w 50 r. ślubu.

-o Boże błogosławieństwo dla żyjących, za chorych i cierpiących oraz za zmarłych członków Różańca Fatimskiego.

-o nawrócenie Polski, Rosji i Ukrainy.

+za Jerzego o dar życia wiecznego oraz o Boże błogosławieństwo dla personelu medycznego, który się nim opiekował.

+za Mariannę Makowską w 11 rocznicę śmierci, Antoniego Makowskiego i Władysława Płudowskiego.

+za Halinę Kłopotek w 1 rocznicę śmierci.

Wielki

Czwartek

14 kwietnia

18.00 +za Halinę Kłopotek o dar życia wiecznego w rocznicę urodzin i śmierci.
18.00 +za ks. Stanisława Wawrzyniaka, ks. Zbigniewa Wojciechowskiego, ks. Edwarda Packa.
18.00 +za ks. Stanisława Wawrzyniaka.
Wielki

Piątek

15 kwietnia

8.00 Ciemna Jutrznia
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
18.00 Liturgia Męki Pańskiej.
Wielka

Sobota

16 kwietnia

8.00 Ciemna Jutrznia
9 – 15 ŚWIĘCENIE POKARMÓW

9.30 – Boża Wola

10.00 – Suchocin

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Wigilia

Paschalna

20.00 …..
20.00 …..
20.00 +za Roberta Zalewskiego w 8 rocznicę śmierci.
WIELKANOC

17 kwietnia

6.00 REZUREKCJA – za Parafian.
9.30 +za Józefa w 14 rocznicę śmierci, Janinę i Tadeusza Zielskich.
11.00 +za Zbigniewa, Elżbietę i Grzegorza Wilk, Halinę, Wacława, Krzysztofa i Marcina Bernat.
12.30 -w intencji dzieci, które będą dzisiaj ochrzczone.

-w intencji Adama w 18 urodziny o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego.

+za Alinę Bloch, rodziców Stanisława i Martę Bloch, teściów Józefa, Jadwigę Kowalskich, syna Wiesława, dziadków, pradziadków, Babcie, prababcie oraz przodków o Boże Miłosierdzie prosi rodzina Bloch i Gąsiorowskich.

+za Aleksandra w 17 rocznicę śmierci i Sabinę Wojciechowskich, zmarłych z rodziny Wojciechowskich i Antosików.

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
18.00 +za Stanisławę i Henryka, Wiktora Żebrowskich, Jerzego Hermana oraz Krystynę Herman.

Intencje mszalne, 3 – 9 kwietnia 2022r.

V NIEDZIELA

Wielkiego Postu

3 kwietnia

 

REKOLEKCJE

8.00 +za Marię Tracz, Wiesława Kuć, Andrzeja Wędrychowskiego.
9.30 +za Jerzego Putz w 3 rocznicę śmierci.
9.30 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
11.00 +za Irenę Nowicką w 1 rocznicę śmierci i Zdzisława Nowickiego.
12.30 Msza Święta zbiorowa:

-za Parafian,

-o pokój na Ukrainie,

– w intencji dzieci, które dzisiaj zostaną ochrzczone,

+za Reginę Nagiel w 7 rocznicę śmierci,

+za Piotra Siekluckiego, Jana Klimiuk i Mariana Rak,

+za Stefanię, Romana i Janusza Zajezierskich,

+za Grażynę Wodyńską, zmarłych z rodziny Wodyńskich i Mackiewiczów,

+za Teresę Kasińską.

17.15 Gorzkie Żale
18.00 +za Annę Bartosiak-Małkińską w 1 rocznicę śmierci, Stanisława, Edwarda Małkińskiego, Henrykę i Michała Niedzińskich oraz dziadków Bartosiaków.
Poniedziałek

4 kwietnia

 

REKOLEKCJE

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
9.00 Za Parafian.
16.30 Za Parafian.
18.00 …..
20.00 +za Tadeusza i Aleksandrę Malasiewicz.
Wtorek

5 kwietnia

 

REKOLEKCJE

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
9.00 Za Parafian.
16.30 Za Parafian.
18.00 +za Elżbietę Sodorowicz.
20.00 +za Jerzego Kaweckiego w 24 rocznicę śmierci.
Środa

6 kwietnia

 

REKOLEKCJE

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
9.00 Za Parafian.
16.30 +za Leokadię Wasiak w 30 dzień po śmierci i zmarłych z rodziny Wasiak.
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-o pokój na Ukrainie.

-o nawrócenie bliskiej osoby.

-o błogosławieństwo Boże dla rodziny Weberów i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw.

-o powrót do zdrowia dla Krystyny, Ireny i Michała.

-o opiekę Matki Bożej, Boże prowadzenie i dary Ducha Świętego dla Piotra, Daniela, Marty, Ani Phoebe (Fibi) i Jana.

+za Jerzego o dar życia wiecznego oraz o Boże błogosławieństwo dla personelu medycznego, który się nim opiekował.

20.00 +za Janinę Ludwiszewską.
I Czwartek

7 kwietnia

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
18.00 +za Mariana Pogródek w 17 rocznicę śmierci, rodziców Gietka i zmarłych z rodziny Gietka.
18.00 +za Krystynę Cyran w 11 rocznicę śmierci.
Piątek

8 kwietnia

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
18.00 Intencja dziękczynna w 70 urodziny Longiny dziękując Bogu i Matce Najświętszej za dotychczasową opiekę, prosząc o błogosławieństwo na dalsze lata życia dla niej, jej męża, dzieci i wnuków.
18.00 +za Edmunda Pawełczuka.
18.45 DROGA KRZYŻOWA ulicami osiedla.
Sobota

9 kwietnia

 

 

7.00 Za Parafian.
7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
18.00 +za Jana Szurmak w 3 rocznicę śmierci, Klememtynę i Stanisława Szurmak, Kazimierę i Franciszka Sobczyńskich.
18.00 +za Krystynę Urbańską w dniu urodzin.

Intencje mszalne, 27 marca – 2 kwietnia 2022r.

IV NIEDZIELA

Wielkiego Postu

27 marca

8.00 +za Włodzimierza Kozieł w 11 rocznicę śmierci.
9.30 +za Teresę, Jerzego i Bogdana Słupek.
9.30 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
11.00 +za Grzegorza Gromadka w 1 rocznicę śmierci.
12.30 Msza Święta zbiorowa:

-za Parafian, -o pokój na Ukrainie,

– w intencji dzieci, które dzisiaj zostaną ochrzczone,

-o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Kamila Pysiewicza i całej rodziny,

-z okazji 50 urodzin Grzegorza prosząc o wiele łask Bożych i opiekę Matki Bożej dla niego i jego najbliższych,

-intencja dziękczynna z okazji 31 urodzin Elżbiety o Boże błogosławieństwo dla niej, jej męża Frediego oraz dla dzieci: Sary i Jakuba,

-o szybki powrót do zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Dariusza Chomicza,

-za Stanisława, aby wypełniał wolę Bożą w swoim życiu,

+za Dariusza Wardal,

+za Krystynę, Aleksandra i Marka Szczodry oraz Janinę Tataratę,

+za Stefana Paprzyckiego w 19 rocznicę śmierci,

+za Józefę i Teofila Rostkowskich,

+za Kazimierza Dąbrowskiego w 3 rocznicę śmierci.

17.15 Gorzkie Żale
18.00 +za Helenę w 10 rocznicę śmierci, Stanisława, Antoniego, Mariannę Widyńskich, Walerię, Bonifacego Wiśniewskich.
Poniedziałek

28 marca

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
7.00 -o łaskę zdrowia dla Elżbiety Wojciechowskiej.
18.00 +za Zygmunta i Danutę Chojnackich w 1 rocznicę śmierci.
18.00 +za Jana Białczaka w 17 rocznicę śmierci.
Wtorek

29 marca

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
14.30 Pogrzeb: śp. Krystyna Zarzycka.
18.00 +za Jana Kręcickiego w 23 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kręcickich.
Środa

30 marca

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-o pokój na Ukrainie.

-o nawrócenie bliskiej osoby.

-o błogosławieństwo Boże dla rodziny Weberów i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw.

-o powrót do zdrowia dla Krystyny, Ireny i Michała.

+za Jerzego o dar życia wiecznego oraz o Boże błogosławieństwo dla personelu medycznego, który się nim opiekował.

+za Halinę i Alojzego Kłopotek.

Czwartek

31 marca

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
7.00 Za Parafian.
18.00 +za Janusza Kobuszewskiego w 1 rocznicę śmierci z prośbą o dar nieba dla niego
I Piątek

1 kwietnia

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
17.15 Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 W intencji biskupów i kapłanów oraz o powołania kapłańskie i zakonne.
18.00 +za Sabinę w 8 rocznicę śmierci, Henryka, Franciszka Rutkowskich, Danutę Kaczmarską.
18.45 Droga Krzyżowa dla dorosłych.
I Sobota

2 kwietnia

 

 

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
7.00 +za Mariana Jabczyńskiego miesiąc po pogrzebie.
18.00 +za Zdzisława Celmerowskiego w 10 rocznicę śmierci, Helenę i Józefa Szymczak w 32 rocznicę śmierci, Władysława i Franciszkę Celmerowskich w 32 rocznicę śmierci.
18.00 +za Renatę Makulak miesiąc po pogrzebie.
18.00 -za Lidię i Kazimierza Leszczyńskich z okazji 52 rocznicy Sakramentu Małżeństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo dla jubilatów i całej ich rodziny.

Intencje mszalne, 20 – 26 marca 2022r.

III NIEDZIELA

Wielkiego Postu

20 marca

8.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
9.30 +za Józefę Mąka w 20 rocznicę śmierci.
11.00 +za rodziców Cecylię i Franciszka Konwerskich, synów Józefa i Jana z żoną Anielą, córkę Danielę z mężem i synem, dziadków Zakrzewskich i Konwerskich oraz zmarłych z tych rodzin.
12.30 Msza Święta zbiorowa:

-za Parafian, o pokój na Ukrainie.

– o Boże błog., zdrowie i stałą pracę dla Ewy Pysiewicz z okazji urodzin.

+za Stanisława w 19 r. śmierci i Halinę w 3 r. śm. Wojnarowskich.

+za Janinę Podgórską w 7 r. śm. i rodziców Podgórskich.

+za Teresę, Mariannę, Józefa Ciężkowskich, Joannę, Wacława, Jerzego Gilarskich

+za Michała i Danutę, Edwarda Szostak i dziadków Kopeć.

+za Stanisława Smardzewskiego w 36 r. śm., Stefanię, Zdzisława, Jana i Henryka.

+za Henryka Pietruszkiewicza, Beatę Pietruszkiewicz.

+za Emilię i Leona Matwiejczuk, zmarłych z rodziny Matwiejczuków i Koneckich.

+za Jerzego Olszewskiego, Józefa Kaweckiego.

17.15 Gorzkie Żale
18.00 +za teresę Konarzewską w 9 rocznicę śmierci.
Poniedziałek

21 marca

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
11.00 Pogrzeb: śp. Czesław Jakub Tomaszewski.
18.00 +za Czesławę Ziółek.
18.00 +za Jana Śmigasiewicza miesiąc po śmierci.
Wtorek

22 marca

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
18.00 +za Andrzeja Kosińskiego.
18.00 +za Krystynę Kasiak w 1 rocznicę śmierci, Zdzisława Kasiak, zmarłych z rodziny Kasiak i Racińskich.
Środa

23 marca

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-o pokój na Ukrainie.

-o nawrócenie bliskiej osoby.

-o błogosławieństwo Boże dla rodziny Weberów i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw.

-o powrót do zdrowia dla Krystyny, Ireny i Michała.

+za Jerzego o dar życia wiecznego oraz o Boże błogosławieństwo dla personelu medycznego, który się nim opiekował.

+za Grzegorza Kaczmarczyk półtora roku po śmierci o dar życia wiecznego.

Czwartek

24 marca

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
18.00 +za Barbarę Stolarską.
18.00 +za Leszka Wiśniewskiego.
Piątek

25 marca

 

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
9.00 +za Jadwigę Dórznik.
9.00 W intencji o pokój na Ukrainie i nawrócenie Rosji.
17.00 Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
17.15 Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 +za Wojciecha Dunal.
18.00 +za Zdzisława Szlagowskiego w 10 rocznicę śmierci.
18.45 Droga Krzyżowa dla dorosłych.
Sobota

26 marca

 

 

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
7.00 +za Alicję Nerć-Osińską.
18.00 W intencji rodziny Zuziak o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla nich, dzieci i wnuków.
18.00 +za Franciszkę i Michała oraz babcię Teklę.

Intencje mszalne, 13 – 19 marca 2022r.

II NIEDZIELA

Wielkiego Postu

13 marca

8.00 +za rodziców Franciszkę i Józefa Rosiak oraz zmarłych z tej rodziny.
9.30 +za Mariannę, Marię, Rozalię i Henryka Derlacz, Julię i Zbigniewa Szymańskich i Aleksandrę Czyżewa.
11.00 +za Wacława i Apolonię Deręgowskich oraz Klemensa Traczyka.
11.00 -w intencji Klaudii i Kamila z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
12.30 Msza Święta zbiorowa:

-za Parafian, o pokój na Ukrainie.

+za Artura, Mariusza, Stanisława, Jana Gałeckich, Marka, Dionizego Kowalkowskich, Alinę i Jerzego Żebrowskich,

+za Adama Seredziuka,

+za Zofię Chudy (int. od KŻR)

+za Marię Śmigasiewicz w 24 rocznicę śmierci.

+za Bożenę Kotuła, Krystynę Asiukiewicz z okazji imienin.

16.45 Różaniec Fatimski
17.15 Gorzkie Żale
18.00 +za Zbigniewa Sikorę w 20 rocznicę śmierci, Henryka i Wandę Sikora, Irenę, Stanisława i Tadeusza Arminiak.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla żyjących i pokój wieczny dla zmarłych członków Różańca Fatimskiego.
Poniedziałek

14 marca

7.00  
18.00 +za Małgorzatę Bujała.
18.00 +za Janusza Więckiewicza i jego rodziców, zmarłych z rodziny Sobczaków.
Wtorek

15 marca

7.00 +za Halinę Żygowiec.
7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
18.00 +za Danutę Warzyńską (intencja od wychowanków 2014-2019).
18.00 +za Annę Gawlińską o dar życia wiecznego w Królestwie Bożym.
Środa

16 marca

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-o pokój na Ukrainie.

-o nawrócenie bliskiej osoby.

-o błogosławieństwo Boże dla rodziny Weberów i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw.

-o powrót do zdrowia dla Krystyny, Ireny i Michała.

-o zdrowie dla wnuczki Izy, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla jej rodziców i brata Adasia.

+za Jerzego o dar życia wiecznego oraz o Boże błogosławieństwo dla personelu medycznego, który się nim opiekował.

+za Krystynę Borowską w 1 rocznicę śmierci (int. od koleżanek).

Czwartek

17 marca

7.00 +za Danutę Warzyńską.
18.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
18.00 +za Natalię Kołodziejak.
Piątek

18 marca

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
17.00 Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 +za Kazimierza Przebierałę w 36 rocznicę śmierci.
18.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
18.45 Droga Krzyżowa dla dorosłych.
Sobota

19 marca

 

Św. Józefa

7.00 +za Andrzeja Kosińskiego (gregorianka)
9.00 +za Edmunda Pawełczuka.
9.00 -w intencji Pawła Golasa z okazji 50 urodzin.
18.00 +za Krzysztofa Koperkiewicza w 7 rocznicę śmierci.
18.00 +za Józefa i Roberta Długosz.
18.00