Duszpasterze

Proboszcz
ks. Dariusz Bala
Parafia pochodzenia: św. Trójcy w Ząbkach
Święcenia: 1995, bp. Kazimierz Romaniuk
Imieniny: 19 grudnia

Wikariusze
ks. Sebastian Lis
Parafia pochodzenia: MB Anielskiej, Warszawa Radość
Święcenia: 2016, abp Henryk Hoser SAC
Imieniny: 20 stycznia

ks. Czarek Szałkowski
Parafia pochodzenia: św. Floriana, Chamsk.
Święcenia: 2002, bp K. Romaniuk.
Imieniny: 22 sierpnia