Duszpasterze

Proboszcz – ks. Dariusz Bala
Parafia pochodzenia: św. Trójcy w Ząbkach
Święcenia: 1995, bp. Kazimierz Romaniuk
Imieniny: 19 grudnia

Wikariusze
Ks. Robert Piotrkowicz
Ks. Sebastian Lis
Parafia pochodzenia: MB Anielskiej, Warszawa Radość
Święcenia: 2016, abp Henryk Hoser SAC
Imieniny: 20 stycznia