Dyspozycje w związku z sytuacją epidemiologiczną

  1. Osoby w podeszłym wieku, chore lub z objawami choroby zachęcamy do pozostania w domu i uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świętej poprzez transmisje telewizyjne i radiowe.

  2. Przypominamy o możliwości przyjmowania Komunii Świętej w dwojaki sposób: do ust lub na rękę (w drugim przypadku kapłani powinni pouczyć w jaki sposób układamy ręce do godnego przyjęcia i poinformować o konieczności spożycia Ciała Pańskiego przy kapłanie; gdy udziela kilku kapłanów przynajmniej jeden z nich powinien udzielać tylko na rękę).

  3. Kapłani i szafarze nadzwyczajni powinni zdezynfekować ręce bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.

  4. Znak pokoju przekazujemy przez skinienie głową, a nie przez podawanie ręki.

  5. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować kratki konfesjonału zabezpieczone folią.

  6. Należy utrzymywać w należytej czystości kropielnice i paramenty liturgiczne.

  7. Adoracje krzyża lub relikwii powinny odbywać się poprzez ukłon, a nie ucałowanie.

  8. Należy przełożyć na późniejszy czas wszystkie spotkania parafialne (spotkania formacyjne lub organizacyjne grup, szkolenia, wykłady, konferencje etc.), poza programowymi nabożeństwami liturgicznymi.

  9. W najbliższą niedzielę na zakończenie Mszy Świętych należy odśpiewać w postawie klęczącej suplikacje.

  10. Prosimy o monitorowanie i stosowanie się do bieżących komunikatów kompetentnych służb.