Zalecenia sanitarne od 17 maja 2020

Od dnia 17 maja weszły w życie zmiany, według których liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 10m2 powierzchni.

W naszym kościele o powierzchni ok 800 m2 może przebywać maksymalnie 80 osób oprócz kapłanów i służby liturgicznej.