Intencje mszalne, 19 – 25 lutego 2023r.

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

19 lutego

8.00 -o powszechność wesel bezalkoholowych w Polsce.
8.00 +za Jarosława Jarosz (gregorianka)
9.30 +za Andrzeja Lichotę w 29 rocznicę śmierci oraz zmarłych Zofię, Edwarda i Tadeusza Kwiatkowskich.
11.00 -w intencji dziękczynnej za 60 lat pożycia małżeńskiego Józefa i Krystyny Widyńskich oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny.
12.30 Msza Święta zbiorowa za przyczyną Św. Ap. Piotra i Pawła:

-za Parafian,

– o szczęśliwą operację dla Ireny,

+za Genowefę Sosińską w 26n rocznicę śmierci,

+za Stanisława i Krzysztofa Mikulskich oraz zmarłych z rodziny Mikulskich,

+za Elżbietę baranowską miesiąc po pogrzebie,

+za Mariana Kubicza miesiąc po pogrzebie,

+za Stanisława Mielańczuka w 45 rocznicę śmierci, zmarłych Mariannę i Jana,

+za Marylę i Andrzeja Marjańskich, Andrzeja Kopańskiego,

+za Bogusławę Kwaśniak w 1 rocznicę śmierci,

18.00 +za Stanisławę Kowalską w 8 rocznicę śmierci, Kazimierza i Ireneusza Kowalskich, zmarłych z rodziny Kowalskich i Dąbrowskich.
Poniedziałek

 

20 lutego

7.00 +za Halinę Liwską.
7.00 +za Jarosława Jarosz (gregorianka)
18.00 – o rozkrzewianie wiary katolickiej w Polsce.
Wtorek

 

21 lutego

7.00 +za Elżbietę Baranowską.
7.00 +za Jarosława Jarosz (gregorianka)
18.00 +za Marlenę Cieciórską.
18.00 -o odpowiednie stanowienie prawa przez rządzących wspierającego trzeźwość w Polsce i stanowcze jego egzekwowanie.
Środa

Popielcowa

 

22 lutego

7.00 +za Jarosława Jarosz (gregorianka)
9.00 +za Wandę w 23 rocznicę śmierci i Aleksandra Szarow.
16.30 +za Jarosława Jarosz (gregorianka)
18.00 Msza Święta zbiorowa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

-o łaskę nawrócenia i wyrwanie się z nałogów ludzi pogrążonych w uzależnieniach,

+za Danutę, Jerzego i Krzysztofa Liwskich.

19.30 +za Andrzeja Wrzesińskiego.
Czwartek

 

23 lutego

7.00 +za Jarosława Jarosz (gregorianka)
18.00 -o kapłanów świecących wobec wiernych osobistym przykładem dobrowolnej abstynencji od alkoholu.
Piątek

 

24 lutego

7.00 +za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach.
7.00 +za Jarosława Jarosz (gregorianka)
17.00 DROGA KRZYŻOWA dla dzieci
18.00 -o ojców i matki, którzy będą wychowywali dzieci do abstynencji dając im osobisty przykład.
18.45 DROGA KRZYŻOWA dla dorosłych
Sobota

 

25 lutego

7.00 -intencja dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny z okazji 35 urodzin Marka Wojtas.
7.00 +za Wiesława Zarębskiego o dar życia wiecznego w chwale nieba.
7.00 +za Jarosława Jarosz (gregorianka)
18.00 -za dzieci i młodzież, aby wolni od wszelkich nałogów z radością i odwagą świadczyli o Chrystusie.
18.00 +za Tomasza Drewnowskiego w 10 rocznicę śmierci, Eugeniusza i Teresę Drewnowskich, Franciszka, Mariannę i Eugeniusza Siarek.
18.00 +za Henrykę i Jana Piotrowskich, Piotra i Zbigniewa Trześniewskich.